УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 1208/2007

В. Ющенко, президент Украины издал Указ "О дополнительных неотложных мерах по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу в Украине"

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1208/2007

Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

Ураховуючи, що масове поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою невідкладного здійснення заходів щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та відповідно до статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

 

1. Визнати за необхідне невідкладно здійснити спрямовані на зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції, захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу в Україні комплексні заходи, зокрема, щодо:

 

підвищення ефективності первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення доступності необхідного лікування для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 

удосконалення міжвідомчої і міжсекторальної координації у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 

посилення контролю за виконанням законодавства про запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та соціальний захист населення, а також персональної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, на яких покладено обов’язки із запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції та захворюваності на СНІД, за стан справ у цій сфері.

 

2. Утворити Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

 

Главі Секретаріату Президента України подати у двомісячний строк проект Положення про Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, а також пропозиції щодо персонального складу зазначеної Координаційної ради.

 

3. Кабінету Міністрів України:

 

1) забезпечити розроблення за участю громадських організацій, діяльність яких спрямована на боротьбу із захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні, та затвердження до 15 квітня 2008 року національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

 

проведення масштабної первинної профілактики захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, у першу чергу серед найбільш уразливих груп населення, та забезпечення доступних діагностики ВІЛ-інфекції та якісного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 

проведення моніторингу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, що вживаються з метою забезпечення контролю за епідемічною ситуацією, рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні на національному і регіональному рівнях;

 

забезпечення соціального захисту ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, членів їх сімей, а також медичних працівників та інших осіб, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з ризиком інфікування ВІЛ;

 

проведення наукових досліджень особливостей поширення та клінічного перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;

 

2) здійснити у тижневий строк заходи щодо виконання зобов’язань перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією із впровадження програм замісної підтримуючої терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків;

 

3) передбачати при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та при підготовці проектів законів про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки у повному обсязі на реалізацію національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також на виконання зобов’язань перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;

 

4) вжити у місячний строк заходів щодо забезпечення ефективної роботи Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, а також належної діяльності Центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» та референс-лабораторії Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України, в тому числі їх фінансування;

 

5) забезпечити активізацію діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 

6) вжити у місячний строк невідкладних заходів щодо вдосконалення системи реєстрації та закупівлі лікарських засобів, у тому числі призначених для профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я про визначення їх якості;

 

7) забезпечити вдосконалення нормативно-правового регулювання процедур закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я;

 

8) забезпечити виробництво соціальної реклами, спрямованої на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, та її розповсюдження в навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, на транспорті, в інших громадських місцях;

 

9) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо можливості призначення у закладах охорони здоров’я на посади лікарів-лаборантів випускників біологічних факультетів вищих немедичних навчальних закладів;

 

10) забезпечити перегляд штатних нормативів медичного персоналу центрів (відділень) профілактики і боротьби зі СНІДом згідно з потребами, обумовленими епідемічною ситуацією та додатковим навантаженням, пов’язаним із впровадженням сучасних методів діагностики та лікування пацієнтів і відповідного клінічного моніторингу;

 

11) вживати заходів щодо розвитку співробітництва з міжнародними донорськими організаціями у питаннях залучення міжнародної допомоги для протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

1) передбачати під час формування проектів відповідних бюджетів видатки у повному обсязі на цільове фінансування заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 

2) здійснити у тримісячний строк комплекс заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованих установ і закладів переливання крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, а також щодо впровадження сучасних технологій, спрямованих на забезпечення безпеки донорської крові та її компонентів;

 

3) активізувати участь засобів масової інформації у забезпеченні підвищення рівня поінформованості дітей і молоді про загрозу ВІЛ-інфекції/СНІДу, необхідність толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, у формуванні мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки;

 

4) проводити широке інформування населення про мережу закладів і установ, які здійснюють профілактичну, консультаційну роботу, діагностику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 

5) забезпечити діяльність та розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді;

 

6) всебічно сприяти діяльності громадських та благодійних організацій, програми яких спрямовано на профілактику, догляд і підтримку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

 

5. Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту за участю Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України:

 

забезпечити актуалізацію навчальних програм медичних, педагогічних вищих навчальних закладів та закладів післядипломної медичної, педагогічної освіти з метою вдосконалення підготовки медичних, педагогічних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 

ужити додаткових заходів щодо забезпечення педагогічних і соціальних працівників інформаційно-методичними матеріалами з питань профілактики захворювання на СНІД для проведення роботи з дітьми, молодцю і батьками.

 

6. Міністерству внутрішніх справ України здійснити комплекс заходів щодо посилення боротьби з наркобізнесом.

 

7. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту забезпечити надання всебічної підтримки прийомним сім’ям для ВІЛ-інфікованих дітей.

 

8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки України розробити рекламну кампанію, спрямовану на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, та забезпечити її проведення.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

12 грудня 2007 року

 

Автор | 2008-05-29T17:08:33+03:00 29 мая, 2008|ЗПТ и Закон|Нет комментариев

Об авторе:

Оставить комментарий