Про забезпечення дотримання законодавства України щодо ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів при провадженні ЗПТ

В Україні продовжується розвиток замісної підтримувальної терапії, збільшується кількість закладів охорони здоров’я, в яких надаються ці послуги. Лише за останній рік кількість цих закладів збільшилась з 63 до 106. Проведення ЗПТ повинно здійснюватись відповідно до всіх вимог законодавства щодо обігу наркотичних засобів в закладах охорони здоров’я…

Першочерговою умовою для початку цієї діяльності є наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів  та дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Просимо звернути увагу на наступні моменти, пов’язані з ліцензуванням, які найчастіше викликають питання у керівників ЗОЗ  при провадженні ЗПТ:

1.   Кабінети ЗПТ та місця зберігання препаратів ЗПТ повинні бути розташовані  в приміщеннях, що знаходяться за тими адресами, які вказані в діючій ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів (далі – ліцензія);

2.   Якщо в ліцензії вказана лише юридична адреса закладу, то проваджувати ЗПТ можливо лише в тих об’єктах і приміщеннях, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин  і прекурсорів, що знаходяться за вказаною адресою, і на використання  яких та відповідність таких об’єктів і приміщень установленим вимогам на час отримання Ліцензії був наданий письмовий дозвіл МВС;

3.    Якщо провадження  або розширення ЗПТ планується у відокремлених структурних підрозділах або філіях ЗОЗ, що розташовані в інших будівлях  або приміщеннях, розташованих за адресами, відмінними від адреси/с, вказаної/них в діючій Ліцензії,  на них необхідно подати до Комітету з контролю за наркотиками (далі – Комітет) заяву про видачу копії ліцензії (додаток № 5 до наказу МОЗ від 02.02.2010 № 66, зареєстровано в Міністерстві юстиції 12.03.2010 за № 213/ 17508), а також документи відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

          Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ЗОЗ, які провадитимуть господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, Комітет видає  ЗОЗ засвідчені ним копії ліцензії. Засвідчена Комітетом копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ЗОЗ на провадження цієї діяльності.

          В разі створення у ЗОЗ нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, згідно з отриманою ліцензією, ЗОЗ повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

В разі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, необхідно протягом 10 днів письмово поінформувати про них Комітет (подати відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни).

Так, при необхідності включення до діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, працівників закладу, на яких не були подані відомості при отриманні діючої ліцензії, необхідно надати в Комітет наступні відомості про цих працівників за підписом керівника закладу (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756):

 • про їх кваліфікацію;
 • довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України.

Відповідно до цього, необхідно своєчасно поновлювати накази по ЗОЗ про перелік осіб, які за посадовими інструкціями мають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Підставою для вилучення у ЗОЗ Ліцензії можуть стати будь-які порушення Ліцензійних умов, в т.ч. такі, що безпосередньо не пов’язані з ЗПТ.

Наприклад:

 • невиконання вимог спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19.03.99 № 67/59 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.07.99 за № 496/3789;
 • відключення сигналізації у кімнаті для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів навіть в приміщенні з відмінною від тієї, де проваджується ЗПТ, адресою діяльності, що зазначена у спільній Ліцензії;
 • тощо.

5. Однією з умов видачі Ліцензії є наявність нормативно-правових документів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, суворе дотримання їх вимог. Перелік Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів МОЗ України щодо ліцензування наведений на сайті Українського Інституту досліджень політики щодо громадського здоров’я www.uiphp.org.ua

Для недопущення переривання ЗПТ, уникнення ускладнень при перевірках ЗОЗ працівниками силових структур щодо дотримання Ліцензійних умов провадження діяльності, пропонуємо забезпечити:

 • своєчасне поновлення Ліцензій відповідно до терміну їх дії чи отримання нових Ліцензій в разі зміни юридичної адреси, назви закладу, отримання копії Ліцензії при включенні до діяльності, пов’язаної з обігом наркотиків, інших структурних підрозділів закладу (з іншими адресами провадження діяльності);
 • своєчасне інформування Комітету з контролю за наркотиками про всі зміни, які відбулись у закладі після отримання діючої Ліцензії, в т.ч. при появі нових медичних працівників, які мають будуть допущені до роботи з наркотичними засобами тощо з доданням необхідних документів;
 • посилення контролю за дотриманням ліцензійних умов з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, правил їх зберігання фахівцями лабораторій закладів;
 • постійну співпрацю з працівниками місцевого відділу МВС, в обов’язки яких входять як контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в ЗОЗ, так і надання консультативної допомоги з вищезазначених питань;
 • проведення семінарів (при можливості за участі працівників ВБНОН та МВС) та занять з медичними працівниками закладу (відповідно до їх функціональних обов’язків) щодо вимог Законодавства з цього питання та забезпечення їх виконання.

uiphp.org.ua

Об авторе:

Оставить комментарий