Юридичні підстави для впровадження ЗТ в Україні

Тут Ви можете знайти посилання на правові, нормативні та законодавчі акти (включно з міжнародними) щодо замісної терапії у світі та в Україні (1961 — 2004 рр).

"Юридичні підстави для впровадження замісної  терапії в Україні та шляхи  вдосконалення чинної нормативної бази"
 
 
 
Посилання на нормативні документи:
 
Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними до неї згідно з Протоколом 1972 року про поправки до Єдиної  конвенції про наркотичні засоби 1961 року.

 

Конвенція про психотропні речовини 1971 року.

 

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

 

Report of the International Narcotics Control Board for 2003 (2004), INCB, United Nations.  pp. 36 – 37, paragraph 222 

 

Декларація про керівні принципи скорочення попиту на наркотики (Прийнята резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 10.06.98 р.) 

 

Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

Концепція системи ООН „Профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції у середовищі людей, які зловживають наркотиками”. Прийнята на першій сесії Комітету вищого рівня у сфері політики та програм Адміністративного комітету координації, 26-27 лютого 2001 р., Відень

 
Принципи профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб, що вживають наркотики. Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров‘я, Копенгаген, 2001 рік.

 

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (№ 61/95-ВР від 15.02.95) 

 

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (№ 63/95-ВР від 15.02.95) 

 

Кримінальний Кодекс України. (Закон України № 2341-III вiд 05.04.2001) 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984  № 8073-X

 

Постанова Кабінету Міністрів  України від 06.05.2000 року № 770 „Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” 

 

Конституція України (Закон  України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР)

 

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” вiд 19.11.1992  № 2801-XII// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.96 року № 6 „Про затвердження Положення про порядок  здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів”    

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 № 106 „Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах” 

 

Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.97  „Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних установах охорони здоров’я України” (Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.98 за № 67/2507)

 

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.98 р „Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій  діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей”. 

 

[1] Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2002 року № 507 „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”. 
 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.04.2005 року № 161 „Про розвиток та удосконалення замісної підтримуючої терапії для профілактики ВІЛ/СНІДу серед споживачів наркотиків”  http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3455 

 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 17.09.1996 року № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров‘я та вищих медичних закладах”. 

 

Постанова Кабінету Міністрів  України від 09.03.1999 № 341 „Про затвердження програми профілактики СНІД та наркоманії на 1999 — 2000 роки"

 

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами  вiд 14.06.1994  (Угоду ратифіковано Законом України № 237/94-ВР від 10.11.94 року) 

 

Програма інтеграції України до Європейського Союзу вiд 14.09.2000. (Програму схвалено Указом Президента N 1072/2000 від 14.09.2000 )

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року № 877 „Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобі, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2008 роки”

 

Наказ Міністерства охорони здоров‘я, Академії медичних наук України від 07.07.2004  № 345/51 „Про затвердження спільного Плану заходів МОЗ та АМН України щодо виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 — 2008 роки”  http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=2604

 

Постанова Кабінету Міністрів  України від 04.03.2004 року № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на  запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період  до 2011 року та Національної програми  забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД  на 2004-2008 роки” 

 

Постанова Верховної Ради України від 03.02.2004 № 1426 „Про Рекомендації парламентських слухань на тему: „Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв‘язання”    http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1426-15

 

Наказ Міністерства охорони здоров‘я України від 31.08.2004 № 438  „Про затвердження плану заходів МОЗ України щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання"

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 вересня 1995 р. № 172 „Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних речовин, про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 30.06.94 №117 " Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек"  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0242-96

 

Наказ Комітету з Контролю за наркотиками при МОЗ України №7 від 23.03.98 „Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.98 р.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.99 р. № 786 „Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов‘язана діяльність, що підлягає ліцензуванню”  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=786-99-%EF

 

Постанова Кабінету Міністрів  України від 16.11.2001 року № 1482 „Про затвердження Національного переліку основних (життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного призначення” 

 

Постанова Кабінету Міністрів  України від 05.09.1996 року № 1071 „Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров‘я, що фінансуються з бюджету” 

 

Закон України „Про ліцензування певних видів  господарської діяльності” від 01.06.2000 №  1775-III  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14

 

Наказ Держпідприємництва України, МОЗ України вiд 12.01.2001  № 3/8 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами” (Зареєстровано в Мін‘юсті України  від 26.01.2001  № 80/5271) 

 

Наказ Держпідприємництва України, МОЗ України вiд 20.02.2001  № 39/66  „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” (Зареєстровано в Мін’юсті України  вiд 13.03.2001  № 224/5415) 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 року № 146 „Про затвердження порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” 

 

Наказ МОЗ України № 117 від 30.06.94 р. „Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек”

 

Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 „Про затвердження Правил виписування  рецептів  та  вимог-замовлень  на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек  та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень Зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції України  20.07.2005  782/110  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0782-05

 

Наказ МОЗ України  №  277 від 09.07.2001 „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

Наказ МОЗ України № 159 від 08.04.2003 „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

Наказ Комітету  з  контролю  за  наркотиками  при  МОЗ  України  N 2 від 07.02.1996 „Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” (Зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції України  04.03.96  за  N  104/1129)  

 

Постанова Кабінету Міністрів  України  від  15.01.96  №  72 „Про Положення про Комітет з контролю за наркотиками  при  Міністерстві охорони здоров’я"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09. 2003 № 1446 „Про Комітет з контролю за наркотиками”  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1446-2003-%EF

 

Наказ МОЗ України № 188 від 01.08.2000  року „Про затвердження Таблиць невеликих, великих та  особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733) 

 

Закону України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”  вiд 12.12.1991  № 1972-XII

 

Постанова Кабінету Міністрів України № 422 від 08.06.2004 року „Про затвердження обсягів квот на 2005 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин”

 

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IV 
Автор | 2018-01-03T02:54:05+03:00 11 июня, 2008|ЗПТ и Закон|Нет комментариев

Об авторе:

Оставить комментарий