ПОРЯДОК проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

 

ПОРЯДОК 
проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) хворих з опіоїдною залежністю.

2. Наркотичні засоби, які використовуються для проведення ЗПТ (далі -Препарат), централізовано закуплені за кошти державного бюджету або кошти гранту Глобального Фонду для боротьби з туберкульозом, СНІДом та малярією, розподіляються Міністерством охорони здоров’я України між адміністративно-територіальними одиницями на підставі щорічних заявок Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім Препаратів, що закуплені за кошти з інших джерел (кошти пацієнта, місцевий бюджет, кошти благодійних організацій, благодійників тощо).

3. Міністр охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства охорони 
здоров’я України 
27.03.2012  № 200 
(у редакції наказу 
Міністерства охорони здоров’я 
України 
17.12.2015 № 863)

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 січня 2016 р. 
за № 45/28175

 

ПОРЯДОК 
проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) хворих з опіоїдною залежністю.

2. Наркотичні засоби, які використовуються для проведення ЗПТ (далі -Препарат), централізовано закуплені за кошти державного бюджету або кошти гранту Глобального Фонду для боротьби з туберкульозом, СНІДом та малярією, розподіляються Міністерством охорони здоров’я України між адміністративно-територіальними одиницями на підставі щорічних заявок Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім Препаратів, що закуплені за кошти з інших джерел (кошти пацієнта, місцевий бюджет, кошти благодійних організацій, благодійників тощо).

3. Міністр охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) визначають відповідними наказами: лікувально-профілактичні заклади (далі — ЛПЗ), де проводитиметься ЗПТ з використанням Препаратів, отриманих централізовано відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я України для проведення ЗПТ; кількість хворих, які потребують лікування, в кожному з них; фармацевтичні (аптечні) заклади, які отримують, зберігають, здійснюють перевезення і відпуск Препаратів;

2) забезпечують контроль за цільовим використанням Препаратів, отриманих відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього Порядку, затверджують їх розподіл та у разі необхідності здійснюють перерозподіл між підпорядкованими закладами охорони здоров’я (далі — ЗОЗ);

3) забезпечують щомісячне до 10 числа місяця, наступного за звітним, подання до ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» інформації про залишки Препаратів, отриманих відповідно до підпункту 1 цього пункту, у ЗОЗ станом на кінець звітного місяця;

4) забезпечують щомісячне до 10 числа місяця, наступного за звітним, подання до ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» інформації станом на кінець звітного місяця про загальну кількість хворих, їх розподіл за віком, статтю, наявністю інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції, прийомом антиретровірусної терапії;

5) забезпечують інтегрований підхід під час надання медичної, соціальної та за необхідності психологічної допомоги хворим з опіоїдною залежністю, які отримують ЗПТ, відповідно до вимог законодавства України;

6) забезпечують організацію видачі Препаратів за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома (який створюється за наявності супутньої патології, що перешкоджає щоденному відвідуванню ЛПЗ), відповідно до пунктів 26-30 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 (далі — Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333);

7) вживають заходів щодо повернення в разі створення стаціонару вдома невикористаних залишків Препаратів до ЛПЗ відповідно до пунктів 33-38 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333;

8) вживають заходів щодо забезпечення безперервності ЗПТ у разі госпіталізації хворих (планової чи екстреної) в стаціонарні відділення ЛПЗ (загального профілю чи спеціалізовані) шляхом забезпечення ЛПЗ, до яких госпіталізовані хворі, Препаратами з ЛПЗ, на базі яких хворий отримував ЗПТ, відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333;

9) відповідно до Типового положення про кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200, забезпечують створення таких кабінетів та їх функціонування;

10) забезпечують застосування як таблетованих, так і рідких форм Препаратів для перорального застосування з дотриманням пунктів 3132 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333;

11) здійснюють міжвідомчу координацію заходів із забезпечення безперервності ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим відповідно до Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та Державної служби України з контролю за наркотиками від 22 жовтня 2012 року № 821/937/1549/5/156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2012 року за № 1868/22180.

4. Показаннями до призначення ЗПТ є встановлений діагноз залежності від опіоїдів згідно з МКХ-10: F11«Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів» за наявності критеріїв включення до ЗПТ, визначених пунктом 5 цього Порядку.

5. Критеріями включення до ЗПТ є:

вік хворого 18 і більше років, письмове звернення хворого щодо початку ЗПТ;

заповнення хворим форми первинної облікової документації № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату _____________________», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 грудня 2015 року № 863).

Включення до ЗПТ хворих віком до 18 років проводиться на підставі письмового звернення їх батьків або законних представників у разі наявності станів, викладених у пункті 6 цього Порядку, та інформованої згоди таких осіб.

6. Підставами для позачергового призначення ЗПТ є критерії, зазначені у пункті 5 цього Порядку, та наявність хоча б одного із таких станів:

ВІЛ-інфекція;

туберкульоз, особливо у випадках його примусового лікування, передбачених статтею 11Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;

вагітність;

гепатити В, С;

септичні стани;

онкологічні захворювання.

7. Рішення про початок ЗПТ, Препарат для її здійснення та його дозу приймає лікар-нарколог на підставі діагнозу залежності від опіоїдів згідно з МКХ-10, відповідності критеріям для призначення ЗПТ та наявності документа, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або довідки про звільнення з місць позбавлення волі (далі — документи, що посвідчують особу), про що робиться запис у медичній документації хворого. Хворому видається Інформаційний лист про замісну підтримувальну терапію із застосуванням препаратів бупренорфіну або метадону за формою, наведеною у додатку до цього Порядку. У разі прийняття позитивного рішення щодо призначення ЗПТ заповнюється форма первинної облікової документації № 129-1/о«Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препаратів бупренорфіну або метадону», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 грудня 2015 року № 863), що зберігається в медичній документації хворого.

8. Хворому забезпечується право на конфіденційність інформації про стан здоров’я, факт звернення по медичну допомогу, діагноз та лікування. Відомості про лікування хворого можуть надаватись лише правоохоронним органам у випадках, передбачених статтею 14 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Законом України «Про поліцію», статтею 6 Закону України «Про психіатричну допомогу».

9. Рішення про видачу Препаратів хворим за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для їх самостійного прийому в амбулаторних умовах приймається лікуючим лікарем щодо кожного хворого індивідуально у разі, якщо хворий:

отримує ЗПТ не менше 6 місяців;

дотримується правил участі у ЗПТ;

не вживає опіоїдних наркотичних засобів протягом останніх 6 місяців, крім тих, які призначені лікарем, що підтверджується результатами щомісячних тестів.

10. Рішення про створення стаціонару вдома приймається лікуючим лікарем за наявності супутньої патології, що перешкоджає щоденному відвідуванню ЛПЗ. Обґрунтування такого рішення фіксується в медичній документації хворого.

11. Для контролю за цільовим використанням отриманих хворим Препаратів за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, лікар періодично, але не рідше одного разу на 30 діб просить хворого чи особу, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), надати залишок Препарату до ЛПЗ для контролю його кількості.

Залишки Препарату, який видано у заводській упаковці (блістері), надаються для контролю до ЛПЗ у непошкодженій заводській упаковці (блістері) та вилучаються з неї (нього) лише безпосередньо перед вживанням.

Виявлення нестачі Препаратів або їх ненадання для контролю, у тому числі у визначений лікарем термін, є підставою для припинення їх видачі за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для їх самостійного прийому в амбулаторних умовах.

Результати перевірок зазначаються в медичній карті хворого.

12. З метою контролю прийому Препарату хворим у межах кабінету ЗПТ лікуючий лікар або медична сестра просить пацієнта приймати препарат не відвертаючись, щоб переконатись, що пацієнт не затримує Препарат у ротовій порожнині, просить пацієнта додатково наповнити одноразовий стаканчик, в якому був Препарат, питною водою та випити її, а також вимовити якусь фразу після завершення прийому Препарату.

Організація контролю за прийомом Препарату в межах кабінету ЗПТ покладається на лікуючого лікаря.

13. У разі необхідності отримувати ЗПТ у ЛПЗ, розташованому в іншій адміністративно-територіальній одиниці (госпіталізація, зміна місця проживання, відрядження, відпустка та інше):

1) хворий не менш як за тиждень до запланованого ним вибуття подає до ЛПЗ, в якому він отримує ЗПТ, заяву щодо забезпечення безперервності ЗПТ в ЛПЗ іншої адміністративно-територіальної одиниці, до якої хворий вибуває постійно чи тимчасово. В окремих випадках за наявності підтвердних документів термін розгляду заяви хворого може бути скорочено;

2) лікуючий лікар повідомляє ЛПЗ (за телефоном або факсом), до якого планує вибути хворий, про необхідність забезпечення продовження ЗПТ цьому хворому;

3) рішення щодо продовження ЗПТ в ЛПЗ іншої адміністративно-територіальної одиниці приймає лікар, що надає ЗПТ у цьому ЛПЗ, не пізніше як у триденний строк з моменту отримання повідомлення про прибуття пацієнта (в окремих випадках цей термін може бути скорочено), про що інформує (за телефоном або факсом) лікуючого лікаря ЛПЗ, на базі якого хворий отримує ЗПТ;

4) після отримання інформації щодо можливості забезпечення хворому ЗПТ в ЛПЗ іншого регіону, до якого вибуває пацієнт, лікуючий лікар оформлює завірену в установленому порядку виписку з медичної документації.

У виписці зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові хворого;

діагноз;

підстава для продовження ЗПТ в ЛПЗ іншої адміністративно-територіальної одиниці (зміна місця проживання, відрядження, відпустка та інше);

назва та доза Препарату, який отримує хворий;

назва та кількість Препарату, яким хворий був забезпечений для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах або безпосередньо в ЛПЗ, на базі якого отримує ЗПТ;

запланований хворим термін перебування в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

Виписка видається лікарем хворому в день, коли він востаннє відвідує ЛПЗ, на базі якого отримує ЗПТ, та передається особисто хворим в ЛПЗ, до якого він вибуває;

5) при прибутті до іншої адміністративно-територіальної одиниці хворий подає до ЛПЗ заяву щодо продовження для нього ЗПТ в цьому ЛПЗ, копію сторінок паспорта (1 та 2 сторінки) або іншого документа, що посвідчує особу, та завірену в установленому порядку виписку з медичної карти. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, пред’являється хворим особисто при поданні документів;

6) після завершення тимчасового перебування хворого в адміністративно-територіальній одиниці (в останній день відвідування ЛПЗ) йому видається завірена в установленому порядку виписка з медичної карти.

У виписці зазначаються термін отримання, назва та доза Препарату, який хворий отримував у цьому ЛПЗ; назва та кількість Препарату, яким хворий був забезпечений для самостійного прийому за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах або безпосередньо в ЛПЗ, на базі якого отримує ЗПТ.

Лікар, який проводив ЗПТ, повідомляє (за телефоном або факсом) ЛПЗ, до якого повертається хворий, про його вибуття.

14. У разі наявності ризиків щодо переривання лікування Препаратами ЗПТ при переведенні пацієнта в ЛПЗ, що розташований в іншій адміністративно-територіальній одиниці (госпіталізація, зміна місця проживання, відрядження, відпустка та інше), лікар має право видати Препарат пацієнту з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах. Кількість виданих доз Препарату розраховується в кожному окремому випадку індивідуально, беручи до уваги час, необхідний пацієнту, щоб дістатися до місця призначення, та може варіюватися від однієї до 5 доз Препарату ЗПТ.

У виписці, що видається лікарем хворому в день, коли він востаннє відвідує ЛПЗ, на базі якого отримує ЗПТ, зазначається кількість доз Препарату, що пацієнт отримав для самостійного прийому в амбулаторних умовах.

15. ЗПТ проводиться лікарем, який має кваліфікацію нарколога, або лікарем іншої кваліфікації, який пройшов відповідний курс тематичного удосконалення.

16. Для соціального та психологічного супроводу хворих, які отримують ЗПТ, залучаються соціальні працівники та психологи (зі штату ЛПЗ або у разі відсутності з інших установ чи громадських організацій за згодою).

17. У ЛПЗ видача Препаратів може здійснюватися лікарем або медичною сестрою з дотриманням вимог законодавства про обіг наркотичних засобів. Облік Препаратів ведеться у формі первинної облікової документації № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 грудня 2015 року № 863) (далі — форма № 129-4/о), яка заповнюється згідно з вимогами Інструкції щодо заповнення форми № 129-4/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 893/21205 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 грудня 2015 року № 863). Сторінки форми № 129-4/о пронумеровуються, прошнуровуються, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою ЛПЗ. У разі виявлення технічних помилок у формі № 129-4/о вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника ЛПЗ.

18. Після призначення хворому ЗПТ лікар:

1) оцінює та контролює стан хворого;

2) не рідше ніж раз на три місяці проводить тест сечі на наявність в організмі хворого інших наркотичних засобів ніж ті, що призначені лікарем.

Результати таких тестів фіксуються в медичній документації;

3) переглядає лікувальну тактику у разі позитивних результатів аналізів на вживання інших наркотичних засобів ніж ті, що призначені лікарем;

4) з метою досягнення ефективності ЗПТ призначає та коригує дозу препарату відповідно до скарг та стану хворого;

5) організовує надання всього спектра послуг, що забезпечують доступ хворого до лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитів та інших хвороб, за місцем звернення хворого за ЗПТ або шляхом його направлення до фахівців інших ЛПЗ;

6) консультує хворих, госпіталізованих до інших ЛПЗ, щодо призначення ЗПТ, у тому числі для забезпечення її безперервності;

7) вирішує питання щодо забезпечення видачі хворим Препаратів ЗПТ з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах стаціонару вдома, відповідно до пунктів 26-30 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333;

8) веде необхідну медичну документацію згідно з чинним законодавством;

9) виконує інші дії, необхідні для проведення ЗПТ.

19. Рішення про припинення ЗПТ хворому може бути прийнято лікарем у таких випадках:

надходження заяви хворого про відмову від подальшої участі у ЗПТ;

порушення хворим правил участі у ЗПТ, зазначених в Інформаційному листі про замісну підтримувальну терапію із застосуванням препаратів бупренорфіну або метадону, який наведено у додатку до цього Порядку.

У разі прийняття рішення про припинення ЗПТ для попередження синдрому відміни хворому забезпечується поступове зменшення дози Препарату (шляхом проведення коротко- або довгострокової детоксикації) відповідно до стану його здоров’я та дози Препарату, яку хворий отримав в день прийняття рішення про припинення ЗПТ.

20. Зберігання у ЗОЗ Препаратів здійснюється у приміщеннях, які відповідають Вимогам до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2009 року № 216, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 року за № 759/16775, в обсягах, визначених пунктами 2223 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333.

В.о. директора 
Медичного департаменту                       А. Гаврилюк

Додаток 
до Порядку проведення замісної 
підтримувальної терапії хворих 
з опіоїдною залежністю 
(пункт 7)


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
про замісну підтримувальну терапію із застосуванням препаратів бупренорфіну або метадону

Вам пропонується взяти участь у замісній підтримувальній терапії (далі — ЗПТ) з приводу опіоїдної залежності.

Ваша участь повністю добровільна і Ви у будь-який час можете від неї відмовитися.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у цьому листі, і не соромтесь задавати медичному працівнику закладу охорони здоров’я будь-які питання, що у Вас виникають.

Стислий опис

ЗПТ передбачає довготривалий прийом замісного препарату для лікування порушень, пов’язаних з уживанням екстракту макової соломки, героїну або інших опіоїдів.

ЗПТ не призначена для хворих, які вживають стимулятори, каннабіс (маріхуану) та інші неопіоїдні психоактивні речовини.

ЗПТ має на меті не допустити розвиток у хворого синдрому відміни, підтримувати у хворого стабільний стан фізичного комфорту та стримувати потяг до нелегальних опіоїдів.

ЗПТ є частиною комплексного лікування, коли вирішується не тільки проблема залежності, а й інші медичні, психологічні та соціальні проблеми хворого.

Замісний препарат метадон є синтетичним опіоїдом з агоністичними (тобто схожими з морфіном та іншими опіатами) властивостями, добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті. Метадон випускається у вигляді розчину різних концентрацій або в таблетках.

Бупренорфін — наркотичний аналгетик, що блокує дію інших опіоїдів та не викликає ейфорії. Випускається у формі таблеток під язик для розсмоктування. Тривалість дії бупренорфіну довша, ніж тривалість дії метадону.

У ЗПТ для лікування будуть використовуватися таблетки/розчин ____________, які приймаються внутрішньо через ротову порожнину.

Як правило, прийом препаратів бупренорфіну/метадону хворими здійснюється щодня протягом робочих годин закладу охорони здоров’я, що проводить лікування, у присутності медичної сестри. Призначені таблетки (або розчин) приймають внутрішньо під наглядом медичної сестри. Хворі повинні перебувати у кабінеті замісної підтримувальної терапії (далі — кабінет ЗПТ) під час прийому препарату, крім випадків видачі препаратів для самостійного прийому хворим в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома.

Побічні ефекти від тривалого застосування препаратів можуть проявитись у вигляді підвищеного потовиділення, запорів, зниження статевої активності у чоловіків, дисменореї у жінок.

Передозування метадону може викликати пригнічення дихальної функції, дихальну недостатність та пов’язаний із нею підвищений ризик смерті.

Вживання інших психоактивних речовин (особливо опіоїдів, снодійних, транквілізаторів та алкоголю) на фоні замісної терапії метадоном значно підвищує ризик передозування!

Попередження

Препарати метадону можуть впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами, порушувати психічні та/або фізичні здібності.

При вживанні препаратів бупренорфіну є ризик сонливості, пов’язаний з прийомом препарату. Особливо цей ризик пов’язаний з одночасним вживанням алкоголю або прийомом засобів, що пригнічують центральну нервову систему.

Відповідно до підпункту «б» пункту 2.9 розділу 2 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, водієві забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу.

У період отримання замісної підтримувальної терапії забороняється керувати автотранспортом та виконувати роботу, що вимагає швидкої реакції, точності рухів та перебування на висоті.

Конфіденційність

Для участі у ЗПТ здійснюється медична реєстрація хворих на підставі документа, що посвідчує особу. Дані стосовно лікування можуть бути надані іншим особам у передбачених законом випадках, а також за необхідності надання екстреної медичної допомоги, якщо Ви втратите свідомість.

Правила участі у ЗПТ

Хворому заборонено:

відвідувати заклад охорони здоров’я для отримання ЗПТ у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

виносити отримані препарати за межі кабінету, де проводиться ЗПТ, крім випадків видачі цих препаратів для самостійного прийому хворим в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома;

здійснювати будь-які незаконні дії з психотропними речовинами, наркотичними засобами або прекурсорами на території закладу охорони здоров’я;

порушувати громадський порядок на території закладу охорони здоров’я, на базі якого надається ЗПТ.

За порушення вказаних правил Ваша участь у ЗПТ може бути припинена.

Інформуємо Вас, що у випадках будь-яких проявів агресії та порушення громадського порядку на території закладу охорони здоров’я медичний персонал має право залучати до вирішення таких ситуацій представників поліції.

У разі від’їзду до іншого регіону з поважної причини (госпіталізація, зміна місця проживання, відрядження, відпустка та інше) Вам необхідно повідомити про це лікаря. У разі пропуску прийому препарату більше 10 днів безперервно протягом місяця лікарем може бути прийнято рішення щодо припинення ЗПТ.

Протягом проведення ЗПТ з метою здійснення контролю за наявністю в організмі наркотичних або лікарських засобів Вам на вимогу лікаря необхідно буде здати сечу. Частота тестування та вид тесту, що використовується, визначаються лікарем.

З метою контролю прийому препарату в межах кабінету ЗПТ лікуючий лікар або медична сестра має право просити Вас приймати препарат не відвертаючись для того, щоб переконатись, що Ви не затримуєте препарат у ротовій порожнині, просити Вас додатково наповнити одноразовий стаканчик, в якому був препарат, питною водою та випити її, а також вимовити якусь фразу після завершення прийому препарату.

Для контролю прийому препарату, що виданий за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, лікар має право періодично вимагати надати залишок препарату до ЛПЗ для контролю його кількості. Виявлення нестачі препаратів або їх ненадання для контролю, у тому числі у визначений лікарем термін, є підставою для припинення їх видачі за рецептом або безпосередньо з ЛПЗ для самостійного прийому в амбулаторних умовах. Препарати, які отримано у заводській упаковці (блістері), надаються для контролю у непошкодженій заводській упаковці (блістері) та вилучаються з неї (нього) лише безпосередньо перед вживанням.

Під час проведення ЗПТ з Вашої згоди може здійснюватися збір інформації про стан здоров’я, рівень благополуччя, ризики виникнення шкідливих наслідків, що пов’язані з вживанням наркотиків, тощо.

Інша інформація

Рішення про відмову від участі у ЗПТ не вплине на надання медичної допомоги, якої Ви можете потребувати на цей час або у майбутньому. Ви можете задавати запитання медичному працівнику кабінету ЗПТ стосовно ЗПТ у будь-який час, а в разі незадоволення відповіддю — керівнику закладу охорони здоров’я.

В.о. директора 
Медичного департаменту    А. Гаврилюк

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 травня 2013 р. № 333
Київ

Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 113 від 18.03.2015
№ 512 від 08.08.2016}

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2013 р. № 333

ПОРЯДОК
придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм провадження закладами охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі — заклади охорони здоров’я) діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789) (далі — перелік), і прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як лікарський засіб (далі — препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), а також особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

заклади охорони здоров’я у разі провадження ними діяльності у сфері обігу препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, тож ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини неможливо вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання;

бюро судово-медичної експертизи, контрольно-аналітичні лабораторії, лабораторії для проведення аналізу якості лікарських засобів, станції переливання крові, центри заготівлі та переробки плазми, центри служби крові, санітарно-профілактичні заклади та діагностичні лабораторії у разі провадження ними діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою проведення судової експертизи, лабораторного аналізу, здійснення контролю якості лікарських засобів та в інших випадках, що не передбачають використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для лікування та реабілітації.

3. Заклади охорони здоров’я провадять діяльність, пов’язану з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), за наявності в них ліцензії на провадження відповідних видів діяльності відповідно до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” і Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477), а також інших нормативно-правових актів.

4. Для забезпечення зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення та відпуску в закладах охорони здоров’я препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів керівником закладу охорони здоров’я призначаються відповідальні особи з числа працівників такого закладу, на яких покладаються функції з виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, приймання, реалізації (відпуску), використання, ведення обліку, знищення, а також з доставки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворому, якому медична допомога надається у стаціонарних умовах (далі — відповідальна особа).

5. Перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я, їх посадові обов’язки, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування затверджуються керівником закладу, про що зазначені особи ознайомлюються під особистий підпис. Посадові інструкції відповідальних осіб складаються відповідно до цього Порядку.

6. Під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа зобов’язана дотримуватися вимог, установлених МОЗ.

У разі коли під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я встановлюються факти, зокрема нестачі таких препаратів, порушення їх цілісності упаковки, невідповідності кількості місць, зазначених у супровідному документі, утворена керівником закладу охорони здоров’я комісія оформляє відповідний акт у трьох примірниках, які засвідчуються підписами її членів, що скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Один примірник акта залишається у відповідальної особи, другий надсилається постачальнику (продавцю) разом з прибутковим документом, третій — передається в бухгалтерію закладу охорони здоров’я. Акт складається за формою згідно з додатком 1.

7. Облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ведеться закладами охорони здоров’я:

у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

на постах відділень лікувально-профілактичних закладів у журналі за формою, визначеною МОЗ;

у фармацевтичних (аптечних) закладах у журналі за формою, визначеною МОЗ;

у лікувально-профілактичних закладах для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах за формою, визначеною МОЗ.

Сторінки журналу, в якому обліковуються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пронумеровуються, прошнуровуються і засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до журналів забороняється. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров’я та виписані на них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбаваються, зберігаються, обліковуються і знищуються в установленому МОЗ порядку.

Рецепти на препарати наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до таблиць II і III переліку, виписуються на спеціальних бланках. Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення встановлюються МОЗ.

9. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зберігаються та виготовляються у закладах охорони здоров’я у приміщеннях, які відповідають установленим МВС вимогам до об’єктів і приміщень, що призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що потребують під час їх зберігання дотримання температурного режиму, зберігаються у приміщеннях, обладнаних відповідно до встановлених МВС вимог у холодильниках без сейфа.

10. Ключі від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристрої для пломбування (у разі їх наявності) зберігаються у відповідальних осіб.

11. У разі коли препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за будь-яких умов були пошкоджені в закладі охорони здоров’я і стали непридатними для використання, комісією, зазначеною у пункті 6 цього Порядку, оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Перший примірник акта залишається у закладі охорони здоров’я, другий надсилається територіальному органові внутрішніх справ, третій — Держлікслужбі.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 512 від 08.08.2016}

12. Неякісні лікарські засоби, відкриті ампули, флакони з невикористаними залишками препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або ті, що пошкоджені і стали непридатними для використання або повернуті від хворого, якому медична допомога надається в стаціонарних умовах, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

13. Відповідальні особи зобов’язані звіряти щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із записом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідомляти про результати керівнику закладу охорони здоров’я.

Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров’я зберігаються у відповідальної особи разом із зазначеним журналом обліку.

У разі виявлення відповідальною особою факту відхилення показників наявності препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від зазначених у журналах обліку записів про залишки керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний протягом трьох календарних днів провести у визначеному законодавством порядку інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, облік яких веде відповідальна особа.

14. Керівники закладів охорони здоров’я зобов’язані проводити щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.

15. Заклади охорони здоров’я зобов’язані у визначеному законодавством порядку подавати щороку до 31 березня Держлікслужбі звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що реалізовані (відпущені) чи використані закладом, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 512 від 08.08.2016}

16. У разі встановлення факту наявності залишків або нестачі препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний невідкладно повідомити про це правоохоронним органам.

Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах

17. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах здійснюється в обсягах, що не перевищують тримісячної потреби закладу в них.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 113 від 18.03.2015}

Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому у фармацевтичному (аптечному) закладі затверджується наказом керівника закладу.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забороняється зберігати в торговельному залі.

18. У приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, в яких виготовляються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, такі препарати повинні зберігатися у кількості, що не перевищує їх добової потреби, необхідної для виготовлення лікарських форм.

Після закінчення робочого дня препарати наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів повинні переноситися з приміщень, в яких провадиться діяльність з їх виготовлення, у приміщення фармацевтичних (аптечних) закладів, пристосовані для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

19. Виготовлені у фармацевтичних (аптечних) закладах препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні бути опечатані (закриті у флаконах алюмінієвими ковпачками з використанням спеціального пристрою) та зберігатися до відпуску у приміщеннях фармацевтичних (аптечних) закладів, передбачених для зберігання зазначених засобів і речовин.

20. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, виписані разом з іншими інгредієнтами на бланку рецептів, забороняється відпускати окремо, не у складі виготовлених препаратів.

21. Виготовлені фармацевтичним (аптечним) закладом за рецептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні мати на сигнатурі або етикетці реквізити, що відповідають установленим МОЗ вимогам.

Забороняється відпуск з фармацевтичних (аптечних) закладів твердих форм лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, упакованих безпосередньо в папір чи целофан.

Механізм придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах

22. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.

23. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують семиденної потреби в них.

24. Для надання хворим у вечірній і нічний час екстреної медичної допомоги у приймальному або іншому відділенні, визначеному керівником лікувально-профілактичного закладу, за життєвими показниками та для зняття гострого больового синдрому може бути створений семиденний резерв препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які можуть бути використані з дозволу чергового лікаря в інших підрозділах (відділеннях) відповідного закладу.

25. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги здійснюється в обсягах, визначених МОЗ. Відповідальність за отримання, збереження та повернення невикористаних препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів покладається на особу, яка очолює бригаду.

Розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів здійснюється на підставі визначених МОЗ норм і затверджується наказом керівника лікувально-профілактичного закладу.

26. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призначаються лікарями або в установлених МОЗ випадках фельдшерами відповідно до медичних показань.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті такого хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень за формою, визначеною МОЗ, з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.

Призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого. Листок призначень зберігається у медичній карті хворого.

27. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги — що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби.

28. Для отримання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), подає заяву на ім’я керівника лікувально-профілактичного закладу за формою згідно з додатком 3. Керівник закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної карти амбулаторного хворого.

29. Лікар, який призначає препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, зобов’язаний поінформувати хворого або особу, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням та видавати хворому або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальникові), інформаційний лист за формою, визначеною МОЗ, про що робиться запис у медичній карті хворого.

30. Відповідальна особа згідно з призначенням лікаря в умовах створеного стаціонару вдома отримує препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичному закладі, про що робить запис у журналі обліку.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів доставляються відповідальною особою за місцем створеного стаціонару вдома та передаються хворому або особі, яка здійснює за ним догляд (членові сім’ї, опікунові або піклувальникові), про що відповідальна особа робить запис у журналі обліку.

Відповідальна особа залишає листок призначень, в якому хворий самостійно або особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), робить відповідні записи про використання отриманих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Заповнений листок призначень відповідальна особа додає до амбулаторної карти хворого.

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), має право особисто отримувати за рецептом препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або у фармацевтичному (аптечному) закладі.

31. Видача рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мілілітрів дозволяється виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв. У разі автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов’язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку, встановленому МОЗ.

32. У разі використання зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді. При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.

Інформація про залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у невикористаних повністю флаконах станом на кінець робочого дня фіксується згідно з показниками спеціалізованого програмного забезпечення у журналі обліку.

Флакон, що використовується в дозуючому пристрої, вміст якого використаний не повністю та який підлягає використанню наступного разу, після закінчення робочого дня зберігається у сейфі або металевому ящику на посту.

Механізм повернення невикористаних залишків лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, до лікувально-профілактичних закладів

33. Лікувально-профілактичні заклади, що забезпечують препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворих, яким створено стаціонар вдома, приймають невикористані залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — невикористані залишки препаратів) від члена сім’ї, опікуна або піклувальника.

34. Лікувально-профілактичний заклад приймає від члена сім’ї, опікуна або піклувальника за письмовою заявою за формою згідно з додатком 4 невикористані залишки лише тих препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які були видані таким лікувально-профілактичним закладом.

35. Заяви та невикористані залишки препаратів приймаються у лікувально-профілактичних закладах лікарем (фельдшером), який здійснював призначення, або відповідальною особою, яка доставляла їх хворому.

36. Особа, яка прийняла заяву разом з невикористаними залишками препаратів, передає їх відповідальній особі для внесення необхідної інформації до журналу обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, форма якого визначається МОЗ.

37. Після розгляду заяви керівником лікувально-профілактичного закладу невикористані залишки препаратів знищуються в установленому законодавством порядку.

38. Забороняється подальше використання, реалізація (відпуск) невикористаних залишків препаратів.

 

 

Автор | 2016-11-23T11:46:12+03:00 23 ноября, 2016|ЗПТ и Закон|3 комментария

Об авторе:

3 комментария

 1. Юра Юрий, 380970967559 29.02.2020 at 21:05

  Я с 2006г. участник пилотного проекта Альянса, а с ноября 2008г, паиент ЗПТ ,в итоге 14лет безпрерывно принимаю метадон( на пилот, два года бубрик), мне почти 60лет. Однажды, по указивки: » расширить; умножить; » нас, чел, 25 перевели в Психдиспансер, где наспех собрали » спецов» : врач с тюрьмы, бабушки с дурдома и две девочки — гларач и врач, вчера окончившие институт, которые были уверены, что сайт и двух мес, не протянет: 29 чел, пациентов. Уже 10 месяцев постоянной нервотрёпки по элементарным вопросам: 10- ти дневщица медсестр (в10 поколении одесситеа) решила , а зачем ей каждый день работать, когда можно подбить: одному на 12 дней, другому на 9, 3- му на 11 дней… и в итоге она работает 3 дня в месяц, при этом каждый ОБЯЗАН под журнал сдать 150грн, на их прироботок…и подобных нарушений: нет теста на вич или гепатит( под сайтом автобус с тестами, но они не в курсе, что обязаны обеспечить медпомощь в сдаче анализов, как это было на прошлых сайтах,где приходили медсёстры с тестами( там была глврач думающая о людях: тубдиспансер- Леоненко-Бродецкая О.М. ), после моих обращений в горисполком к дир. Департ, Одессы Якименко( 3 мэр поменялся, а она в кресле), двух обращений(!!!), меня выгнали с сайта!!! Мне 60лет, а тюремный врач предупреждал: «… ещё одна писулька и полетишь в свободное плавание, искать СПИД на уличных наркотиках…» маты и блатную речь не привожу. Что делать(???), организм отравлен на 95%, желудок не работает: 15 лёт метадон в основном харьковский — врагу не пожелаешь такой жизни(!!!),и при дозе 150мг, меня выкинули на улицу искать СПИД за то, что я указывал их работодателям ( в своём кругу), на недостатки их подчинённых. Что делать, как быть??? С крыши сигануть- вера не позволяет, а от пули или пуль( опыт боевых, не малый ),я готов, как говорят- » зажечь свечи» на послед!!! В меня стреляли( желудок 2/3 удалён) контузии в Афгане. Так что новости увидеть не только Украина.

 2. Юра Юрий 380970967559 29.02.2020 at 21:51

  Продолжение с Одессы: та медсестра( ей картошкой на Привозе торговать) получая ставку, работает 3 дня, и если по каким то рабочим причинам на сайт не в состоянии попасть, а можешь на следующий день, то медсестра не работает и на 10 дней ты уже не получишь. Она 7-17-27 работает. Врачи не имея вообще ни какой мед практики, направляют на флюшку или другие анализы ,считают, что направление надо брать у семейного врача, а не у них, и объяснить им, что тот кто направляет, тот и даёт направление- бесполезно. Не будет справки на гепатит- переведён на ежедневное с последующим уменьшением дозы и отчислением с программы!!!, и каждый день новая нервотрёпка. За 10 месяцев я невростеником стал…раз власти молчат, надо фейерверк устроить!!! Перечислять все их безумные прихоти нет смысла, но они каждые 10 дней!!!

  • Это у вас мысли в слух?
   Вы обращались в какие то инстанции с вашей проблемой? Есть же всякие НПО,телефоны доверия,сообщества…

Оставить комментарий