Пам’ятка працівнику міліції

«…Черговий по ІТТ у разі скарг особи, яка тримається, на поганий стан здоров’я або виявлення у неї ознак захворювання для надання медичної допомоги викликає працівників територіальних лікувальних закладів органів охорони здоров’я..»

 

Пам’ятка працівнику міліції

Пам’ятка працівнику міліції при поводженні з затриманими пацієнтами, які отримують антиретровірусну (АРВ) та замісну підтримувальну терапію (ЗПТ)

 

Конституція України

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

З А К О Н У К Р А Ї Н И
«Про міліцію» від 20 грудня 1990 року N 565-XII

Стаття 5.

Міліція:

у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам.

Наказ МВС України «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України» вiд 02.12.2008  № 638. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України вiд 12.02.2009  № 137/16153

 

Витяг

3.1. Особи, які тримаються в ІТТ, мають право:

3.1.10. На медичне та санітарно-протиепідемічне забезпечення згідно із законодавством України.

3.2. Особам, які тримаються в ІТТ, дозволяється мати при собі та зберігати в камерах:

3.2.8 …ліки (з дозволу медичного працівника).

8.7. Черговий по ІТТ у разі скарг особи, яка тримається, на поганий стан здоров’я або виявлення у неї ознак захворювання для надання медичної допомоги викликає працівників територіальних лікувальних закладів органів охорони здоров’я, у разі необхідності вживає заходів щодо конвоювання таких осіб до медичних закладів.

9.1. Екстрена медична допомога утримуваним особам надається бригадами швидкої допомоги лікувально-профілактичних закладівмісцевих органів охорони здоров’я за викликом чергового по ІТТ чи ОВС.

9.3. Поміщені до ІТТ особи перед розміщенням їх у камери повинні пройти первинний медичний огляд і комплексну санітарну обробку… У період перебування в ІТТ утримувані особи проходять обов’язкове медичне обстеження…

 

Особи, які поміщуються до ІТТ, обстежуються фельдшером ІТТ, уразі відсутності такої посади опитуються черговим по установі про стан здоров’я з метою виявлення осіб, які потребують невідкладноїмедичної допомоги… Якщо така особа скаржиться на поганий стан здоров’я або в неї виявлені ознаки захворювання, черговий по ІТТ зобов’язаний негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

Про результати опитування затриманих і взятих під варту осіб щодо виявлених при цьому скарг на стан здоров’я, характер наданої медичної допомоги особам, які її потребують, робляться відповідні записи в Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ(додаток 4), та Журналі надання медичної допомоги особам, які утримуються в ІТТ (додаток 5), що постійно зберігаються в чергового ІТТ. Відомості про відсутність або наявність скарг на стан здоров’я особа, яка тримається, власноруч записує у зазначений журнал.

9.5. Якщо за висновком медпрацівника бригади швидкої і невідкладної медичної допомоги затримана або взята під варту особа потребує стаціонарного лікування, її направляють під охороною у відповідний лікувально-профілактичний заклад місцевих органів охорони здоров’я.

Не дозволяється тримати в ІТТ хворих на психічні та інфекційні захворювання*, а також осіб з ознаками гострих захворювань, за наявності відповідних медичних документів.

9.6. Лікарські засоби, призначені медичними працівниками бригади швидкої та невідкладної медичної допомоги затриманим і взятим під варту особам, зберігаються в чергового ІТТ та приймаються хворим тільки в його присутності.

 

* Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) — особливо небезпечна інфекційна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини Закон України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”  вiд 12.12.1991  № 1972-XII.

 

Автор | 2010-05-25T13:34:23+03:00 25 мая, 2010|ЗПТ и Закон|Нет комментариев

Об авторе:

Оставить комментарий